Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Společnost HURYTA s.r.o. vznikla v červenci 1999 osamostatněním projektového střediska firmy STAVOSPOL, s.r.o. V současné době má celkem 12 pracovníků.
Vedoucí pracovníci firmy mají mnohaleté zkušenosti s projektováním betonových a ocelových konstrukcí u nás i v zahraničí.
Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001.


Obor činnosti:

Statika pozemních a inženýrských objektů
  • Statika náročných staveb jako jsou banky, hotely, školy, nemocnice, sportovní zařízení apod.
  • Statika ocelových a dřevěných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
  • Statické návrhy sanací a rekonstrukcí budov a mostů včetně mostů historických
  • Návrhy zakládání, pažení stavebních jam a podchycování a zpevňování základů
  • Kompletní projekty železobetonových, předpjatých, ocelových a spřažených mostů a lávek
  • Výpočty zatížitelnosti mostů 
  • Expertízy a znalecké posudky ve stavebnictví
  • Stavebně technické a statické průzkumy
Kompletní projekty v oboru pozemních a inženýrských staveb
Konzultační a poradenská činnost
Inženýrská činnost

Ing. Ladislav Huryta
jednatel společnostiCertifikát ČSN EN ISO 9001