Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Tržnice EVA v Brně

Tržnice EVA v Brně
Objekt o jednom podzemním a pěti nadzemních podlažích, rozměrech (19,5-6,0) x 60,0 m, t.j. asi 760 m2 zastavěné plochy.
Založení je provedeno na velkoprůměrových pilotách profilu 1000 mm a profilu 800 mm, na nich je uložena železobetonová deska tloušťky 250 mm.
Nosnou konstrukci tvoří soustava průvlaků a sloupů v modulu 6x9 m. Vnitřní průvlaky mají průřez 600/500 mm, obvodové 600/400 mm, v oblouku 600/300 mm. Stropní deska má tloušťku 180 mm. Stěny schodiště, výtahových šachet a obvodové stěny mají tloušťku 250 mm. Sloupy vnitřní jsou kruhové průměru 500 mm, obvodové 400/400 mm.

Kubatura betonu: 1500 m3
Hmotnost výztuže: 200 tun
Doba výstavby: 7/1993-7/1994

Tržnice EVA v Brně Tržnice EVA v Brně
Zpět do projektů