Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity

Úplná rekonstrukce objektu s dostavbou na ul. Arne Nováka v Brně. Změna dispozičního uspořádání, změna polohy hlavního vstupu, polohy hlavního schodiště a výtahové šachty, zesilování svislých nosných konstrukcí, stropů a základů. Součástí stavebních úprav je dostavba vstupního objektu z prefabrikované nosné konstrukce na pilotách těsně přiléhající k původní budově.

Doba rekonstrukce: 2017-2019Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Zpět do projektů