Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Investiční banka v Brně

Investiční banka v Brně Nová budova na rohu ulic Česká a Joštova je navržena jako železobetonový skelet.
Založení je na železobetonových pasech, svislé konstrukce jsou kruhové sloupy a stěny schodišť a výtahových šachet. Spřažené prefa-monolitické železobetonové stropy sestávají z prefabrikovaných filigránových desek a monolitického nadbetonování, v místech lokálních podpor jsou skryté ocelové roštové hlavice.

Doba výstavby: 1994

Investiční banka v Brně
Zpět do projektů