Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Komplexní simulační centrum

Účelem Komplexního simulačního centra MU je inovovat výuku lékařských programů prostřednictvím zapojení prvků simulační medicíny do výuky. Hlavní část objektu je navržena o pěti nadzemních a dvou podzemních podlažích, půdorysné rozměry jsou cca 47 x 33 m. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická, základová deska je podepřena velkoprůměrovými pilotami. Uprostřed objektu je situováno lichoběžníkové atrium. V úrovni 3.NP v severní části je na betonových sloupech uložena spojovací ocelová lávka, která je součástí severní ocelové přístavby.

Doba výstavby: od 2018Komplexní simulační centrum Komplexní simulační centrum
Zpět do projektů