Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Lovochemie Lovosice

Výstavba první etapy zpracování síranu amonného (SA) v průmyslovém areálu Lovochemie Lovosice. Hlavní technologický objekt SO500, který slouží pro výrobu SA, je navržen jako vícepodlažní rámová ocelová konstrukce, založená na hlubinných velkoprůměrových pilotách. Na jednotlivých technologických podlažích je uložena technologie pro výrobu SA a technologické potrubní vedení. V rámci první etapy byly navrženy také ocelové dopravníkové a potrubní mosty, některé o velkém rozpětí mezi podpěrami. Konstrukce mostů jsou navrženy jako prostorové příhrady na příhradových rovinných a prostorových podpěrách, založení je na velkoprůměrových pilotách.

Doba výstavby: 2016-2017Lovochemie Lovosice
Lovochemie Lovosice Lovochemie Lovosice
Lovochemie Lovosice Lovochemie Lovosice
Lovochemie Lovosice
Zpět do projektů