Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Most přes Dyji ve Znojmě

Původní válečné provizorium typu Bailey Bridge, celkové délky cca 48,8 m, o šesti polích, s jedním zděným pilířem uprostřed a dalšími čtyřmi mezilehlými dřevěnými pilíři. Opěry a střední pilíř jsou z kamenného zdiva.
Dřevěné pilíře byly natolik poškozeny hnilobou, že již neplnily svoji funkci a byly vyměněny za nové. Opěry a pilíř byly vyspraveny a nosná konstrukce repasována.

Doba výstavby: 2019-2020Most přes Dyji ve Znojmě Most přes Dyji ve Znojmě
Most přes Dyji ve Znojmě Most přes Dyji ve Znojmě
Zpět do projektů