Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Konstrukce železobetonové vany u obce Nedakonice

Konstrukce vodotěsné vany zajišťuje prostorové vedení komunikace II.třídy S9,5/60 v podjezdu mostu na trati ČD Břeclav-Přerov u obce Nedakonice pod stálou hladinou podzemní vody (HPV). Stálá HPV je asi 500 mm nad niveletou silnice, HPV maximální je asi jeden metr nad niveletou komunikace. Projekt konstrukce vany zajistil provádění stavby bez snižování HPV, protože velmi propustné štěrkopískové podloží by při čerpání vody snížilo HPV i pod obytnými domy obce a způsobilo by poškození těchto domů sedáním.
Konstrukce železobetonové vany u obce Nedakonice Železobetonová vana byla prováděna v jímce ze štětovnic Larsen, dno jámy bylo těsněno vibroflotací a podkladním betonem tl. až 300 mm, do kterého byla přikotvena vlastní železobetonová vana tl. 350 mm. V podélném směru je vana dělena na 3 dilatační celky.
Délka železobetonové vany je cca 110 m, šířka asi 12 m.

Doba výstavby: 2001 - 2002

Konstrukce železobetonové vany u obce Nedakonice Konstrukce železobetonové vany u obce Nedakonice
Konstrukce železobetonové vany u obce Nedakonice
Zpět do projektů