Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Oprava mostu přes Svratku v Nosislavi

Oprava mostu přes Svratku v Nosislavi Třípolová mostní konstrukce o rozpětí polí 4,68 + 19,25 + 4,68 m převádí místní komunikaci přes vodoteč. Volná šířka na mostě je 4,3 m. Nevyhovující mostovka z dřevěných hranolů je nahrazena novou železobetonovou monolitickou deskou tl. 210 - 260 mm. Vozovka je tenkovrstvá tl. 5 mm. Součástí opravy byly i opěry, nosná ocelová konstrukce a zábradlí, včetně nové protikorozní ochrany.

Doba výstavby: 2017Oprava mostu přes Svratku v Nosislavi Oprava mostu přes Svratku v Nosislavi
Zpět do projektů