Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Všeobecná úverová banka v Bratislavě

Všeobecná úverová banka v Bratislavě Komplex budov centrály Všeobecnej úverovej banky v Bratislavě se rozkládá na ploše asi 5000 m2. Budovy mají společné podzemní prostory o třech podlažích. Nadzemní část se skládá z výškové 24-ti podlažní budovy, pětipodlažní a třípodlažní budovy.
Založení celého objektu je plošné na základové desce tl. od 400 mm do 2200 mm. Nosné konstrukce podzemí tvoří železobetonové sloupy, stěny a poloprefabrikované desky.
Konstrukčním systémem pětipodlažní a třípodlažní budovy je železobetonový skelet, t.j. sloupy, stěny a poloprefabrikované desky.
Konstrukčním systémem výškové budovy je železobetonový skelet. Vnitřní sloupy jsou monolitické, sloupy obvodového pláště jsou prefabrikované a jádro monolitické. Stropy jsou poloprefabrikované - průvlaky, obvodový parapetní prefabrikát a filigránové desky jsou prefabrikované, zbytek je monoliticky dobetonován.

Kubatura betonu: asi 25000 m3
Hmotnost výztuže: 4000 tun
Doba výstavby: 1995-1996

Všeobecná úverová banka v Bratislavě Všeobecná úverová banka v Bratislavě
Zpět do projektů