Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

BOBY centrum v Brně

Areál BOBY centra zahrnuje hotel, polikliniku, fitness, společenské prostory a víceúčelovou halu. Objekty jsou založeny na FRANKI pilotách, nosné konstrukce jsou železobetonové, z betonu B30 a výztuže 10 425. Svislými konstrukcemi jsou pilíře a stěny.
V hotelu, poliklinice a fitness jsou navrženy spřažené prefa - monolitické železobetonové stropy, sestávající z prefabrikovaných filigránových desek a monolitického nadbetonování. Spřažená stropní deska je bezprůvlaková bodově podepřená se skrytými ocelovými roštovými hlavicemi v místech lokálních podpor.
Hotel BOBY centrum v Brně Ve víceúčelové hale a společenské části jsou stropy tvořeny průvlaky a deskami tloušťky 200-400 mm.

Kubatura betonu: asi 12000 m3
Hmotnost oceli: asi 1600 tun
Doba výstavby: 13 měsíců
Hotel BOBY centrum v Brně
Hotel BOBY centrum v Brně
Zpět do projektů