Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Parkovací dům v Brně na Moravském náměstí

Parkovací dům v Brně Železobetonový monolitický skelet s pěti podzemními a sedmnácti nadzemními podlažími, vzájemně posunutými asi o polovinu výšky podlaží.
Založení pod hladinou spodní vody, na pilotách a základové desce.
Zajištění stavební jámy převrtávanými pilotami.

Doba výstavby: 2004-2005


Parkovací dům v Brně Parkovací dům v Brně
Parkovací dům v Brně Parkovací dům v Brně
Zpět do projektů