Co děláme
Co jsme už vyprojektovali
Jak nás kontaktovat
Kde nás najdete

Generální rekonstrukce víceúčelové sportovní haly Rondo v Brně

Generální rekonstrukce víceúčelové sportovní haly Rondo v Brně Projekční práce v profesi statika ocelových a betonových konstrukcí při generální rekonstrukci víceúčelové sportovní haly Rondo v Brně. V rámci rekonstrukce byl proveden statický výpočet únosnosti předepnuté lanové konstrukce střechy haly o rozpětí kopule 82 m, s přitížením multimediálním zařízením - tzv. "kostkou" zavěšenou nad ledovou plochou. Návrh nových nosných ocelových konstrukcí pro instalovanou technologii, návrh nových přístupových lávek a výtahů. Návrh nového železobetonového objektu hotelu na ulici Křídlovická s rozpětím podpor 7,9 m x 17,0 m, včetně nové ocelové konstrukce zastřešení hlavního přístupového schodiště.

Doba výstavby: 2010Generální rekonstrukce víceúčelové sportovní haly Rondo v Brně Generální rekonstrukce víceúčelové sportovní haly Rondo v Brně
Generální rekonstrukce víceúčelové sportovní haly Rondo v Brně Generální rekonstrukce víceúčelové sportovní haly Rondo v Brně
Zpět do projektů